Udělení Státní ceny za literaturu a Státní ceny za překladatelské dílo pro rok 2007

25. 10. 2007


místo

České muzeum hudby v Praze


charakteristika

Ceny, které každoročně uděluje Ministerstvo kultury, získaly dvě významné brněnské osobnosti.
Cenu za literaturu získal Milan Kundera, světově nejúspěšnější a nejpřekládanější autor českého původu, za 1. domácí vydání románu Nesnesitelná lehkost bytí s přihlédnutím k dosavadní prozaické a esejistické tvorbě.
Cenu za překladatelské dílo obdržel Antonín Přidal za dosavadní činnost v oblasti překladů literárních děl.


poznámka

Antonín Přidal, překladatel z angličtiny a španělštiny, scénárista, režisér, moderátor a vysokoškolský pedagog (JAMU), autor řady básnických sbírek, divadelních, rozhlasových a televizních her, získal v roce 1999 cenu Ferdinanda Peroutky.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"...25. října ..."


osoby

Milan Kundera
držitel Ceny za literaturu Antonín Přidal
držitel Státní ceny za překladatelské dílo


Kal


Aktualizováno: 11. 03. 2019