Vznik Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

1. 1. 1998


ulice

číslo orientační

10


katastr

Brno-město


charakteristika

Založení Fakulty sociálních studií, osmé fakulty Masarykovy univerzity, schválil Akademický senát MU na svém zasedání 14. 4. 1997.
FSS, orientovaná na sociální vědy, vznikla vyčleněním z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, v jejímž areálu také v prvních letech své existence působila. (Vlastní budovu na Joštově ulici, která patřila původně německé technice, získala však až v roce 2005).


účastníci

Ivo Možný, děkan Fakulty sociálních studiíudálosti

18. 4. 2013
Oslavy 15 let Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 19. 9. 2005
Slavnostní otevření nově rekonstruované budovy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity


osoby

Ivo Možný
zakladatel a první děkan fakulty


městská část

Kal


Aktualizováno: 08. 01. 2020