Otevření Měnínské brány pro veřejnost

5. 5. 1983


ulice

číslo orientační

7charakteristika

Měnínská brána byla v letech 1978–1982 zrekonstruována městem Brnem podle projektu Ing. arch. Kamila Fuchse.
V únoru 1982 přešla do správy Muzea města Brna a stala se součástí jeho expozičních a výstavních prostor. Veřejnosti byla zpřístupněna 5. května 1983 stálou expozicí „Brno a zbraně staletí“.
Od zrušení expozice v roce 1990 využívalo muzeum Měnínskou bránu k pořádání krátkodobých výstav. Na počátku 90. let 20. století sloužily krátkou dobu její sklepní prostory také jako vinárna.
Od podzimu roku 2010 je v Měnínské bráně expozice historických hraček ze sbírky paní Milady Kollárové.prameny, literatura

události

5. 10. 2010
Otevření Muzea hraček – Expozice historických hraček ze sbírky Milady Kollárové 4. 11. 1997
Výstava fotografií z Velikonočního ostrova „Když promluví kámen“


osoby

Kamil Fuchs
autor projektu rekonstrukce Měnínské brány


stavby

Měnínská brána
Měnínská 7/525


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 28. 06. 2018