Brněnské výstavní trhy roku 1929

3. 8. 1929 (3.8.–15.9.1929)


ulice


charakteristika

"Po druhé se otvírají brány brněnského výstaviště" – organizace a přípravy výstavy se ujala Brněnská obchodní a živnostenská komora a vtiskla jí ráz opravdu nejčasovější a nejnovější.
Výstava byla rozdělena do tří hlavních částí: Výstavy moderního obchodu, Výstavy pivovarsko-sladařské, Výstavy moderní ženy a výstav doplňujících. Výstavy probíhaly opět ve všech výstavních budovách.
"Vnitřní uspořádání bude jiné a na něm bude návštěvník vidět jak jsme po loňských zkušenostech (Výstava soudobé kultury 1928) pokročili ve výstavnictví. Je tedy letošní výstava zas velkou zkouškou a doufám, že při ní Brno zase velmi dobře obstojí."


zajímavosti

V oddílu výstavy Moderní ženy uspořádala Brněnská městská plynárna závody ve vaření na plynu - "elektrická lednička je také znamení moderní vymoženosti a sen tak mnohých hospodyněk, leč opravdu jen sen zastřený mlhou".
(Citováno z dobového tisku.)


stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


městská část

související odkazy

Do


Aktualizováno: 03. 08. 2019