Internetová encyklopedie dějin Brna

Pouť tuřanské farnosti do Rajhradu

Pouť tuřanské farnosti do Rajhradu


 • 30. 6. 1968 


 • charakteristika

  Pouť do Rajhradu bývala v minulosti každoročně slavnostní událostí tuřanské farnosti. Z Tuřan do Rajhradu chodívaly celé rodiny pěšky, po válce ale tato tradice pro nepříznivé náboženské podmínky postupně vymizela.
  V záznamech o chrámovém sboru se dozvídáme: „V roce 1968 se po devíti letech opět konala pouť tuřanské farnosti do Rajhradu, a to poslední červnový den," a druhá zmínka říká: „V roce 1970 nebyl poutní průvod s hudbou povolen a poutníci jeli autobusy."
  Také Rajhradští putovávali do Tuřan, bývala to jejich první jarní pouť, třetí neděli po Velikonocích.
  Historický sborník z roku 1948 TUŘANY VE SVORNOSTI uvádí o rajhradských poutích do Tuřan několik zmínek různých autorů, např.: Ferdinand Sobek z Bilenberka, rodák z blízkého Rajhradu, byl velkým ctitelem Matky Boží tuřanské a již jako hoch chodíval s procesím z Rajhradu do Tuřan. Proto z lásky k tomuto památnému a posvátnému místu vyvolil si Tuřany ke slavnému, památnému a nevšednímu úkonu předání a převzetí arcibiskupského pallia.“ (str. 44–45)


 • zajímavosti

  V době, kdy v Tuřanech působil P. Jan Galle, vodíval poutní procesí do svého rodiště v Tvarožné. Konec těmto poutím učinilo vybudování letiště (zprovozněno v roce 1958), jehož betonová vzletová dráha přeťala trasu této poutní cesty.

 • poznámka

  Po mnoha letech byla oživena tradice poutí do Rajhradu, v roce 2008 se uskutečnila dne 14. června.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018