Slavnostní otevření nové budovy českého státního reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli

18. 5. 1930číslo orientační

7


katastr

Královo Pole


místo

nároží Charvátské ulice


charakteristika

Program slavnosti konané v neděli 18. května 1930 v 10.00 hodin v tělocvičně ústavu:
1) Slavnostní sbor. B. Smetana: VĚNO. Královopolské pěvecké sdružení. Dirigent pan Robert Sklenář, učitel.
2) Uvítání hostí a proslov ředitele ústavu.
3) Projevy zástupců úřadů a korporací.
4) Odevzdání budovy.
5) Josef Nešvera: MORAVĚ. Královopolské pěvecké sdružení.
6) Státní hymny. Královopolské pěvecké sdružení.
7) Prohlídka budovy.


účastníci

Rudolf Friedrich, ředitel gymnázia,
Robert Sklenář, učitel a dirigent,
Královopolské pěvecké sdružení


zajímavosti

Zastupitelstvo zemského hlavního města Brna darovalo rozhodnutím ze dne 8. 7. 1924 pro staveniště budovy parcelu č. 308–40 o ploše 2117 m² a parcelu č. 2956-4 o ploše 419 m². V roce 1925 koupilo ministerstvo veřejných prací část stavebního místa od soukromníků.
Veřejná soutěž na zednické práce byla vypsána v září roku 1927 a stavba byla započata dne 10. října 1927. Svému účelu byla předána dne 19. října 1929 a s pravidelným vyučováním se v ní začalo dne 29. října 1929. Vnitřní zařízení bylo pak postupně dodáváno až do dne otevření ústavu veřejnosti.


poznámka

Seznam 46 firem zúčastněných na stavbě státního reformního reálného gymnázia je umístěn v publikaci „Památník slavnosti otevření nové budovy českého státního reformního reálného gymnasia v Brně-Králově Poli“ (Brno 1930).
městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 14. 05. 2020