Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu

26. 5. 1928 (květen – září 1928)charakteristika

Výstava byla uspořádána na nově vybudovaném brněnském Výstavišti k 10. výročí vzniku Československé republiky. Celý projekt byl koncipován jako přehlídka a oslava úspěchů teprve desetileté Československé republiky v nejrůznějších sférách duchovní i hmotné kultury.
Stěžejní složkou výstavy byla expozice odboru Věda, duchová a technická kultura a školství vysoké, o niž se významnou měrou zasloužil profesor Masarykovy univerzity Vladimír Úlehla.
Výstavu po dobu pěti letních měsíců navštívilo na 2,800.000 lidí z celé ČSR a zahraničí.


účastníci

ministři Jan Šrámek, Ladislav Novák, Josef Najman a Jan Černý


poznámka

Monumentální výstava, reprezentující nejrůznější oblasti lidské činnosti (expozice školství obecného, středního, zemědělského, odborného a umělecko-průmyslového; vědy duchovní a technické kultury a školství vysokého; umění; uměleckého průmyslu; samosprávy; zemědělství), předčila počtem návštěvníků velké pražské výstavní podniky z devadesátých let 19. století (Jubilejní zemská výstava, 1891 a Všeslovanská výstava, 1895) a zahájila tradici Brna jako nejvýznamnějšího výstavního centra státu. Tato tradice trvá téměř bez přerušení dodnes. Výstava se setkala s mimořádným ohlasem nejen u obyvatel Brna, ale i celé republiky.
Dominantou Výstaviště se stal Obchodně průmyslový palác (dnes pavilon A) a palác Brněnských výstavních trhů (dnes pavilon G). Samostatné pavilony byly vyhrazeny městu Brnu, městu Praze, okresu a městu Zlín, zemi Moravě, radiu a kinu, školství, českým i německým spolkům a dalším institucím a korporacím.
Výstava soudobé kultury se konala od května do září 1928 pod patronací prezidenta Československa T. G. Masaryka, který jí osobně věnoval mimořádnou pozornost.
O nebývalém významu Výstavy soudobé kultury svědčí i to, že čestné předsednictví přijali předseda vlády dr. A. Švehla, Msgre dr. J. Šrámek, ministr sociální péče, dr. E. Beneš, ministr zahraničních věcí, J. Černý, ministr vnitra, F. Udržal, ministr národní obrany, dr. M. Hodža, ministr školství a národní osvěty, dr. Karel. Engliš, ministr financí a další členové vlády. Ve výstavním výboru zasedaly přední osobnosti československé politiky, hospodářství, vědy, školství a kultury.


obrazy


události

7. 10. 2019
Odhalení sochy T. G. Masaryka v Brně 15. 6. 1928
Založení Pedagogického musea v Brně 22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
obraz z první návštěvy T. G. M. na Masarykově univerzitě v r. 1924 byl vystaven na Výstavě soudobé kultury


osoby

Jan Bělehrádek
podílel se na přípravě lékařské expozice Edvard Beneš
ministr zahraničních věcí Karel Engliš
ministr financí Vincenc Ferdinand
člen výboru Leoš Janáček
složil slavnostní fanfáry
další osoby (5)...


stavby

Kolonie rodinných domů "Nový dům"
Bráfova, Drnovická, Petřvaldská, Šmejkalova
Kolonie "Nový dům" vznikla v letech 1925–1928 jako zajímavý a reprezentační doplněk akce ke 100. výročí vzniku ČSR - Výstavy soudobé kultury Československa, pořádané v roce 1928 v Brně
Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


městská část

Kal, Jis


Aktualizováno: 07. 07. 2018