Sokolský župní slet

9. 6. 1912


ulice

charakteristika

"Župní slet pořádán 9. června v Brně na hřišti "Slavie". V průvodu šlo 466 bří. v kroji mimo bratří ze župy Chelčického a Znojma a 568 dorostenců ve cvič. úboru. Župní slet byl hlavní zkouškou pro Prahu a proto i pořad byl týž jako o sletu v Praze.
Cvičilo 548 dorostenců prostná, 298 žákyň kroužky, 40 dorostenek prostná ve dvojicích, 204 ženy prostná, švihadla a 575 mužů prostná a skupiny.
Při dopoledních zkouškách vykonány rozřaďovací závody cvičenců na prostná sletová. Závodilo 376 bratří (mimo závodníky nářaďové), z nichž obstálo 363. V tom výsledku zračí se příprava sletová.
Soudili bratři z techn. předsednictva.
VI. sletu v Praze zúčastnilo se 681 bratří v kroji slavnostním."
(Citováno z výroční zprávy Sokolské župy Rastislavovy za rok 1912, vydané v roce 1913, str. 10.)


poznámka

Hřiště "Slavie" (Moravská Slavia - pozn. autorky) bylo na ulici Laudonově, dnešní ulice Tábor.


související odkazy

Alka


Aktualizováno: 04. 06. 2019