Narození a následný úspěšný odchov ledních medvíďat v brněnské ZOO

23. 11. 2007
charakteristika

Medvědici Coře (*27.11.1998) se narodila dvě zdravá mláďata. Na rozdíl od předchozích dvou neúspěšných vrhů, tentokrát matka medvíďata přijala a začala se o ně starat. Odchov proběhl tím nejlepším možným, tedy přirozeným způsobem.


zajímavosti

Odchov ledních medvědů v podmínkách ZOO je na celém světě velmi obtížný. Přežívá zhruba pouze 8 % narozených medvíďat.
Pro případ, že by se medvědice o mláďata nebyla schopna postarat, byl připraven krizový plán pro jejich umělý odchov v inkubátoru. Ten je však mimořádně složitý, a to zejména proto, že samotná medvíďata se rodí slepá a bez přirozené imunity. Ta se rozvíjí v prvních dnech jejich života díky přísunu mateřského mléka, které obsahuje pro medvíďata životně důležité látky.
Celý průběh úspěšného odchovu měla možnost sledovat na webu ZOO Brno i veřejnost.


poznámka

Příprava na odchov ledních medvědů začala v Brně již v roce 2000, kdy se podařilo z Petrohradu a Alma Aty získat chovný pár. Měsíce teoretických i praktických příprav na porod vyvrcholily na podzim roku 2007 studijní návštěvou berlínské ZOO, kterou v tu dobu nejvíce proslavilo tamní medvídě Knut.
Základním předpokladem pro úspěšný odchov bylo vytvořit březí medvědici prostředí co nejvíce podobné přírodním podmínkám. A to např. i včetně osvětlení, které intenzitou a zabarvením připomínalo světlo prostupující vrstvou ledu.
Celý proces porodu a následného odchovu medvíďat v porodním boxu byl pod neustálou kontrolou zoologů. Stav medvědice Cory byl nepřetržitě monitorován infračervenou kamerou s mikrofonem, pomocí analýzy zvukových projevů byl diagnostikován i aktuální stav medvíďat.

Medvíďata byla do venkovního výběhu vypuštěna 11. března 2008. V této fázi odchovu ledních medvědů bylo třeba snížit na co nejmenší možnou míru rizika, která by mláďatům mohla hrozit. K výběhu byla umístěna monitorovací kamera a také výsuvná plošina, která umožňovala v případě potřeby okamžitý zásah; potenciálně nebezpečná místa pak byla vystlána slámou.
Dalším mezníkem v životě malých medvědů byl 14. duben 2008, kdy bylo v průběhu očkování zjištěno, že jde o dva samečky.

Křest medvíďat Toma a Billa se uskutečnil dne 24. 5. 2008 ve 12.00 hodin na vyhlídce před expozicí ledních medvědů. Šampaňské stékalo na křestní listy obou mláďat. Přítomna byla celá řada osobností politického a kulturního života, včetně zástupců sponzorů a médií. Součástí programu byla i oslava jejich půlročních narozenin.
Jména medvíďat vzešla z návrhů podaných od 3. do 24. dubna návštěvníky i příznivci, a to telefonicky, klasickou poštou, emailem nebo vhozením návrhu do schránky u vchodu do zahrady.
Z celkového počtu přibližně 2800 došlých hlasů zaměstnanci ZOO vyloučili nevhodné a vulgární výrazy a shromáždili 2 239 jmen, která zařadili do hlasování. Toho se veřejnost mohla účastnit na internetových stránkách www.zoobrno.cz od 28. dubna do 11. května. Nejvíce hlasů obdržela jména Tom (386) a Bill (347). Později odcestoval Bill do zoologické zahrady v Gelsenkirchenu ve Spolkové republice Německo, Tom našel nový domov v pražské ZOO.
(Podklady pro tento záznam připravili pracovníci ZOO Brno, děkujeme.)


obrazy

prameny, literatura

Www stránky

"ZOO Brno"


události

23. 11. 2015
Narození medvědího mláděte v ZOO Brno 24. 11. 2012
V brněnské zoologické zahradě se znovu narodila lední medvíďata 2001
Otevření Dětské ZOO 2000
V brněnské ZOO otevřena expozice Tygří skály 1998
V brněnské ZOO otevřen pavilon Tropické království
další události (7)...


stavby

Zoologická zahrada města Brna
U Zoologické zahrady 46/147


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 04. 01. 2020