Zahájení provozu rozhledny na kopci Ostrá horka u Soběšic

1. 6. 2008nej...

Brno
první veřejná rozhledna na území Brna


charakteristika

Rozhledna je umístěna na jižním okraji Soběšic na kopci Ostrá horka (nadm. výška 405 m). Ten byl vybrán v roce 1759 jako nejsevernější místo trigonometrické sítě zakládané v oblasti vídeňského poledníku.
Základním bodem sítě byla kopule Kaple sv. Kříže, zbořená v roce 1784, kterou připomíná malý kamenný památníček. Pod jeho kamenem je osazen stabilizační kámen vůbec prvního trigonometrického bodu na území dnešní České republiky.


zajímavosti

Celá stavba vznikla díky skupince soběšických nadšenců z názvem Soběšická garda.
První kroky ke stavbě rozhledny byly uskutečněny v roce 2004. V prosinci 2005 byla stavba zahájena zhotovením základové konstrukce. Rozhledna je založena na soustavě pěti mikropilot převázaných železobetonovou základovou deskou.
Stavba ocelové konstrukce vlastní rozhledny byla provedena během tří týdnů v listopadu 2007.
Rozhledna byla dokončena a slavnostně otevřena již 6. prosince 2007.
První návštěvníci se z ní mohli rozhlédnout na jaře 2008, kdy byl odstraněn plot, samotný provoz rozhledny byl zahájen 1. června 2008.
události

6. 12. 2007
Dokončení a slavnostní otevření stavby první veřejné rozhledny na Ostré horce v Brně-Soběšicíchobjekty

První trigonometrický bod na našem území
pamětní deska: Soběšice-Ostrá horka


městská část

Jis


Aktualizováno: 26. 06. 2018