Slavnostní otevření Německého domu v Brně

17. 5. 1891 (17.–19.5.1891)nej...

Morava
v Německém domě byly instalovány 2. největší varhany na Moravě; spolu s obrazy a některými kusy zařízení to byl dar manželů Wannieckových


charakteristika

Německý dům (Deutsches Haus), původně společenský a kulturní stánek brněnských Němců, vystavěný z iniciativy spolku Verein Deutsches Haus jako protipól českého Besedního domu z roku 1873, měl při svém otevření dokázat význam brněnských Němců.
Slavnostní zahájení provozu probíhalo po dobu tří dnů. V neděli byl položen poslední stavební kámen a konalo se zasedání zakládajícího spolku Deutsches Haus. Na pondělí byl naplánován ples a v úterý se konala slavnostní hostina (Fest-Commers) členů spolku a významných hostů.
Německý dům byl zničen v roce 1945.


účastníci

otevření Německého domu se zúčastnili: Wilhelm Böckmann, Hermann Gustav Louis Ende, Friedrich Wannieck, Heinrich von Gomperz, Johann von Chlumecky, Ludwig Merores, Gustav Winterholler, Carl Reissig, Karl Maria Rohrer


zajímavosti

Německý dům byl na svou dobu nejen moderní, ale i praktickou stavbou - hlavní prostory byly osvíceny elektrickým světlem, k dopravě občerstvení z kuchyně do vyšších pater sloužily hydraulické výtahy, návštěvníci krom hlavního traktu schodiště mohli využít i vedlejší točité schody, zařízení jednotlivých místností odpovídalo jejich využití.


poznámka

Německý dům se zdaleka nepovedlo vybudovat napoprvé. Slavnostnímu otevření předcházely tři neúspěšné pokusy o získání dostatku financí na postavení spolkového domu pro brněnské Němce.
Poprvé se snažil Moravský živnostenský spolek přimět k uzavření dohody ostatní brněnské spolky, později se objevily snahy založit akciovou společnost, ale ani to vzhledem k hospodářské krizi v roce 1873 nepřineslo úspěch.


soubory ke staženíudálosti

19. 8. 1945
Bourání Německého domu 27. 9. 1887
Výstava plánů Německého domu


osoby

Wilhelm Böckmann
spoluautor projektu na stavbu brněnského Německého domu Heinrich d’Elvert
organizačně zajišťoval činnost Německého domu Hermann Gustav Louis Ende
spoluautor projektu na stavbu brněnského Německého domu Heinrich Gomperz
člen městské rady, mecenáš umění Ludwig Merores
poslanec zemského sněmu
další osoby (4)...


stavby

park na Moravském náměstí
Moravské náměstí Německý dům
Moravské náměstí


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 10. 07. 2018