Ustavující schůze Přírodovědného spolku v Brně - Naturforschender Verein in Brünn

15. 12. 1861


ulice

místo

v budově reálky


charakteristika

Naturforschender Verein in Brünn sdružoval moravské přírodovědce, pravidelně pořádal přednášky a exkurze. Jeho hlavním úkolem bylo prozkoumání přírodovědných poměrů na Moravě a ve Slezsku a podpora a šíření studia přírodních věd.
Spolek úzce spolupracoval s Německou vysokou školou technickou v Brně, v jejíchž prostorách se konala valná shromáždění a kde byla rovněž umístěna rozsáhlá spolková knihovna.
I v letech první republiky zůstal spolek fórem odborné vědy. Až v únoru 1940 se tato situace zásadně změnila přijetím nových stanov, zavádějících povinný árijský paragraf a vůdcovský princip v řízení spolku a rozšiřující úkoly také o kulturní a vlastenecký aspekt.
Po osvobození v roce 1945 byl spolek zrušen.


účastníci

hrabě Vladimír Mitrovský, první předseda


zajímavosti

mezi zakládající členy patřil i Johann Mendel, jehož první objevy byly publikovány v časopise, který spolek vydával (Verhandlungen des Naturforschenden Vereins)


poznámka

českou analogií této německé společnosti byl Přírodovědecký klub v Brně, založený v roce 1905události

8. 2. 1861
Založení přírodovědeckého spolku Naturforschender Vereinosoby

Gregor Mendel
jeden ze zakládajících členů Přírodovědného spolku v Brně Gustav Niessl von Mayendorf
zakládající člen


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 11. 07. 2018