Založení Studentského zdravotního ústavu v Brně

4. 3. 1922


ulice

číslo orientační

73


místo

Anatomický ústav LF MU v areálu bývalých zeměbraneckých kasáren


charakteristika

K založení SZÚ v Brně došlo z podnětu Františka Hamzy na ustavující schůzi konané v posluchárně Anatomického ústavu LF MU za předsednictví jejího děkana prof. MUDr. Edwarda Babáka a za velké účasti brněnských vysokoškolských profesorů a studentů a ostatní veřejnosti.


účastníci

Edward Babák, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,
František Hamza, autor prvních stanov ústavu


zajímavosti

Studentský zdravotní ústav byl slavnostně otevřen 7. 11. 1922 v prostorách královopolské radnice, 15. 7. 1924 se přestěhoval do novostavby Kounicových kolejí.


poznámka

Ústav pečoval o studenty všech vysokých škol v Brně, snažil se zajistit všechny potřeby studentů a jejich problémy po stránce zdravotní i sociální.
„Činnost ústavu jest: aby studentstvu dostalo se řádné lékařské ošetření jak v ambulanci, tak i v soukromém bytě onemocnělého studenta, dále aby byla vedena řádná soustavná evidence sociální péče zdravotní o akademickou obec brněnskou. Ústav tento jest vlastně poliklinikou ústavu sociálního lékařství při universitě, aby takto prakticky posluchači lékařství se vycvičili v sociální péči zdravotní.“události

7. 11. 1922
Slavnostní otevření Studentského zdravotního ústavu


osoby

Edward Babák
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity František Hamza
měl hlavní zásluhu na založení ústavu, vypracoval jeho první stanovy


stavby

související odkazy

MJ, Menš


Aktualizováno: 03. 03. 2019