Výstava „Matka Boží Tuřanská“

15. 10. 2008 (15.10.–23.11.2008)


ulice


charakteristika

Výstava „Matka Boží Tuřanská“ byla za přítomnosti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho slavnostně zahájena 15. 10. 2008 v 16.00 hodin v prostorách brněnského biskupství.
Výstava představila jednu z nejstarších památek raně středověkého umění u nás, proslulou sochu z poutního kostela v Brně-Tuřanech. Legenda klade její vznik až do doby cyrilometodějské, úctyhodný věk ale udávají i historici umění datováním do čtyřicátých až padesátých let 13. století.
Výstava v kryptě brněnské katedrály svatých Petra a Pavla byla otevřena od 16. října do 23. listopadu 2008.


zajímavosti

Originál Matky Boží Tuřanské byl mimo svoje trvalé umístění vystaven zřejmě vůbec poprvé a výstava se tak stala zcela mimořádnou příležitostí pro tiché setkání tváří v tvář. „Zatímco v tuřanském kostele jsme ji mohli vidět jen zdaleka, vysoko na oltáři, zde může každý pohlédnout do její tváře z bezprostřední blízkosti. Je to nečekaně silný vjem, setkání s pohledem plným lásky a výrazem jasné vize, který jsem dosud znal jen u antických soch,“ řekl ředitel Diecézního muzea Karel Rechlík.


poznámka

Expozici dále tvořily drobné umělecké předměty, inspirované tuřanskou mariánskou úctou. Zajímavostí byl například výtisk spisu Diva Turzanensis jezuity Bohuslava Balbína z roku 1658, který měl na oslavě milostné Matky Boží v trní zvlášť významný podíl.
Návštěvníci mohli obdivovat také poutní knihy, obrazy a obrázky, plakety, drobné grafiky i další artefakty, z nichž dýchá romantická atmosféra slavných poutí 19. a 20. století.
Od barokních dob ve stříbrném plášti oděná a na oltáři trůnící Madona oslovuje nejen svým uměleckým půvabem, ale i duchovním poselstvím spojeným s nesčíslnými zprávami o mimořádných uzdraveních a pomoci prosícím.prameny, literatura

události

1. 3. 1806
Přenesení sochy Panny Marie v trní do kostela v Brně-Tuřanech


osoby

stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo konání výstavy (krypta)


související odkazy

Ma


Aktualizováno: 10. 10. 2018