Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava „Matka Boží Tuřanská“

Výstava „Matka Boží Tuřanská“


 • 15. 10. 2008 (15.10.–23.11.2008)


 • ulice

  Petrov

 • místo

  krypta katedrály sv. Petra a Pavla


 • charakteristika

  Výstava „Matka Boží Tuřanská“ byla za přítomnosti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho slavnostně zahájena 15. 10. 2008 v 16.00 hodin v prostorách brněnského biskupství.
  Výstava představila jednu z nejstarších památek raně středověkého umění u nás, proslulou sochu z poutního kostela v Brně-Tuřanech. Legenda klade její vznik až do doby cyrilometodějské, úctyhodný věk ale udávají i historici umění datováním do čtyřicátých až padesátých let 13. století.
  Výstava v kryptě brněnské katedrály svatých Petra a Pavla byla otevřena od 16. října do 23. listopadu 2008.


 • zajímavosti

  Originál Matky Boží Tuřanské byl mimo svoje trvalé umístění vystaven zřejmě vůbec poprvé a výstava se tak stala zcela mimořádnou příležitostí pro tiché setkání tváří v tvář. „Zatímco v tuřanském kostele jsme ji mohli vidět jen zdaleka, vysoko na oltáři, zde může každý pohlédnout do její tváře z bezprostřední blízkosti. Je to nečekaně silný vjem, setkání s pohledem plným lásky a výrazem jasné vize, který jsem dosud znal jen u antických soch,“ řekl ředitel Diecézního muzea Karel Rechlík.

 • poznámka

  Expozici dále tvořily drobné umělecké předměty, inspirované tuřanskou mariánskou úctou. Zajímavostí byl například výtisk spisu Diva Turzanensis jezuity Bohuslava Balbína z roku 1658, který měl na oslavě milostné Matky Boží v trní zvlášť významný podíl.
  Návštěvníci mohli obdivovat také poutní knihy, obrazy a obrázky, plakety, drobné grafiky i další artefakty, z nichž dýchá romantická atmosféra slavných poutí 19. a 20. století.
  Od barokních dob ve stříbrném plášti oděná a na oltáři trůnící Madona oslovuje nejen svým uměleckým půvabem, ale i duchovním poselstvím spojeným s nesčíslnými zprávami o mimořádných uzdraveních a pomoci prosícím.


 • obrazy

  img8520.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  1. 3. 1806
  Přenesení sochy Panny Marie v trní do kostela v Brně-Tuřanech


 • osoby

  Bohuslav Ludvík Alois Balbín
  jezuita, kněz


 • stavby

  Katedrála sv. Petra a Pavla
  Petrov
  místo konání výstavy (krypta)


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 10. 10. 2018

15. 10. 2008 - výstava Matka Boží Tuřanská. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz.