Zahájení výstavby Královopolského tunelu

18. 5. 2006


ulice


nej...

Brno
doposud největší dopravní stavba v Brně


charakteristika

Stavba se dotýká rozsáhlého území v Žabovřesky a Královo Pole. Rozhodující část tvoří dva paralelní dvoupruhové ražené tunely dlouhé 1,25 km.
Tunel Dobrovského (jak se mu zpočátku říkalo) I - délka celkem 1.239 m je situován prakticky v přímé v trase dnešní ulice Dobrovského. Ražená část má délku 1.053 m a hloubené části budované v zapažených stavebních jámách délky 134 m v Žabovřeskách a 52 m v Králově Poli.
Tunel Dobrovského II (jak se mu zpočátku říkalo) - délka celkem 1.258 m. Je situován cca 60 m jižněji a směrově je trasován tak, aby co nejšetrněji podcházel povrchovou zástavbu. Ražená část má délku 1.060 m a hloubené části budované stejnou technologií jako u tunelu I délky 149 m v Žabovřeskách a 49 m v Králově Poli.

Samotné tunely - nazývané dříve nesprávně Dobrovského - by měly být dokončeny v roce 2011, celá stavba pak o dva roky později.


účastníci

předseda Vlády ČR Jiří Paroubek,
ministr dopravy Milan Šimonovský,
ředitel ŘSD Petr Laušman,
ředitel SFDI Pavel Švagr,
primátor města Brna Richard Svoboda,
přední představitelé Sdružení VMO Dobrovského B, a to Michal Štefl za OHL ŽS, Pavel Pilát za Metrostav a Petr Kuchár za Subterru


zajímavosti

Trasa VMO je v Králově Poli definována územním plánem již dlouhou dobu. Tunelové trouby jsou dvoupruhové světlé šířky 8,50 m mezi obrubami, po obou stranách vozovky jsou nouzové chodníky šířky 1,15 m.
Výška průjezdního průřezu v tunelu je 4,50 m. V každé tunelové troubě je jeden nouzový záliv pro odstavení vozidla při poruše. Tunely jsou propojeny čtyřmi tunelovými spojkami - únikovými cestami pro pěší. Z jedné z těchto tunelových spojek je možné se dostat po schodišti nebo evakuačním výtahem přímo na povrch do oblasti technologického centra na Dobrovského ulici.
Tunely mají oddělený dopravní prostor a prostor pro odsávání znečištěného vzduchu s výdechem dvěma komíny v technologickém centru. Technologické vybavení tunelů odpovídá nejaktuálnějším požadavkům dle evropských standardů (automaticky řízené větrání, monitorovací zařízení, SOS skříně, kamerový dozor, požární vodovod).


poznámka

Protože se jedná o velmi složitou a rozsáhlou stavbu, byla již v předstihu zahájena příprava území, demolice domů a průzkumné práce. Byla zajištěna statika nejen polikliniky v Dobrovského ulici, ale i okolních domů.
Kromě zmíněných tunelů v délce téměř 1,3 km je součástí projektu i unikátní třípatrová mimoúrovňová křižovatka Hradecká–Žabovřeská a dvoupatrová křižovatka Hradecká–Královopolská.

HLAVNÍ INVESTOŘI:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Brno,
- Statutární město Brno v zastoupení Brněnských komunikacích a.s.


obrazy

události

31. 8. 2012
Slavnostní otevření Královopolského tunelu 2. 6. 2012
Den otevřených dveří na stavbě Královopolského tunelu 26. 3. 2010
Proražení Královopolského tunelu


osoby

Richard Svoboda
primátor města Brna


stavby

Královopolský tunel
Dobrovskéhosouvisející odkazy

Jis


Aktualizováno: 21. 03. 2020