Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení výstavby Královopolského tunelu

Zahájení výstavby Královopolského tunelu


 • 18. 5. 2006 


 • ulice

  Dobrovského

 • místo

  Královopolský tunel

 • nej...

  Brno
  doposud největší dopravní stavba v Brně


 • charakteristika

  Stavba se dotýká rozsáhlého území v  Žabovřesky a Královo Pole. Rozhodující část tvoří dva paralelní dvoupruhové ražené tunely dlouhé 1,25 km.
  Tunel Dobrovského (jak se mu zpočátku říkalo) I - délka celkem 1.239 m je situován prakticky v přímé v trase dnešní ulice Dobrovského. Ražená část má délku 1.053 m a hloubené části budované v zapažených stavebních jámách délky 134 m v Žabovřeskách a 52 m v Králově Poli.
  Tunel Dobrovského II (jak se mu zpočátku říkalo) - délka celkem 1.258 m. Je situován cca 60 m jižněji a směrově je trasován tak, aby co nejšetrněji podcházel povrchovou zástavbu. Ražená část má délku 1.060 m a hloubené části budované stejnou technologií jako u tunelu I délky 149 m v Žabovřeskách a 49 m v Králově Poli.

  Samotné tunely - nazývané dříve nesprávně Dobrovského - by měly být dokončeny v roce 2011, celá stavba pak o dva roky později.


 • účastníci

  předseda Vlády ČR Jiří Paroubek,
  ministr dopravy Milan Šimonovský,
  ředitel ŘSD Petr Laušman,
  ředitel SFDI Pavel Švagr,
  primátor města Brna Richard Svoboda,
  přední představitelé Sdružení VMO Dobrovského B, a to Michal Štefl za OHL ŽS, Pavel Pilát za Metrostav a Petr Kuchár za Subterru

 • zajímavosti

  Trasa VMO je v Králově Poli definována územním plánem již dlouhou dobu. Tunelové trouby jsou dvoupruhové světlé šířky 8,50 m mezi obrubami, po obou stranách vozovky jsou nouzové chodníky šířky 1,15 m.
  Výška průjezdního průřezu v tunelu je 4,50 m. V každé tunelové troubě je jeden nouzový záliv pro odstavení vozidla při poruše. Tunely jsou propojeny čtyřmi tunelovými spojkami - únikovými cestami pro pěší. Z jedné z těchto tunelových spojek je možné se dostat po schodišti nebo evakuačním výtahem přímo na povrch do oblasti technologického centra na Dobrovského ulici.
  Tunely mají oddělený dopravní prostor a prostor pro odsávání znečištěného vzduchu s výdechem dvěma komíny v technologickém centru. Technologické vybavení tunelů odpovídá nejaktuálnějším požadavkům dle evropských standardů (automaticky řízené větrání, monitorovací zařízení, SOS skříně, kamerový dozor, požární vodovod).

 • poznámka

  Protože se jedná o velmi složitou a rozsáhlou stavbu, byla již v předstihu zahájena příprava území, demolice domů a průzkumné práce. Byla zajištěna statika nejen polikliniky v Dobrovského ulici, ale i okolních domů.
  Kromě zmíněných tunelů v délce téměř 1,3 km je součástí projektu i unikátní třípatrová mimoúrovňová křižovatka Hradecká–Žabovřeská a dvoupatrová křižovatka Hradecká–Královopolská.

  HLAVNÍ INVESTOŘI:
  - Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Brno,
  - Statutární město Brno v zastoupení Brněnských komunikacích a.s.


 • obrazy

  img7720.jpg img7721.jpg img7722.jpg img7723.jpg img7724.jpg img7725.jpg img7726.jpg img7727.jpg img7728.jpg img7729.jpg img7730.jpg img7731.jpg img7732.jpg img7733.jpg img7734.jpg


 • události

  31. 8. 2012
  Slavnostní otevření Královopolského tunelu 2. 6. 2012
  Den otevřených dveří na stavbě Královopolského tunelu 26. 3. 2010
  Proražení Královopolského tunelu


 • osoby

  Richard Svoboda
  primátor města Brna


 • stavby

  Královopolský tunel
  Dobrovského


 • městská část

  Brno-Královo Pole
  Brno-Žabovřesky


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 21. 03. 2020

Výstavba tunelů VMO Dobrovského (průhled Žabovřeskou ulici, pohled z ulice Dobrovského). Foto Jis, 8. 5. 2008.