Slavnost předání vyznamenání in memoriam účastníkům protinacistického odboje v Kounicových kolejích

22. 6. 2004


ulice

číslo orientační

45


charakteristika

Pietní akt byl spojen s předáním vyznamenání ministra obrany ČR in memoriam armádnímu generálovi Vojtěchu Borisovi Lužovi, diviznímu generálovi B. D. Všetičkovi a plukovníkovi Josefovi Korešovi, aktivním účastníkům protinacistického odboje.


účastníci

rodinní příslušníci vyznamenaných,
účastníci odboje,
zástupce ministra obrany ČR,
autoři publikace


zajímavosti

Uvedena kniha vydaná k 60. výročí smrti generála Luži a plukovníka Koreše:
Vladimír Černý - Petr Kopečný - František Vašek, Legenda bez legend. Životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži (1891–1944). Brno, Šimon Ryšavý 2004.


poznámka

Rozkazem č. 113 ze 17. 6. 2004 udělil ministr obrany České republiky Ing. Miloslav Kostelka "Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně in memoriam" generálům V. B. Lužovi a B. Všetičkovi, týž kříž III. stupně plukovníkovi Josefovi Korešovi.
Vyznamenání předal generál Josef Prokeš.


osoby

Radomír Václav Luža
syn (převzal vyznamenání) Vojtěch Boris Luža
armádní generál (jeden z vyznamenaných) Bohuslav Dimitrij Všetička
divizní generál (jeden z vyznamenaných) Milada Všetičková
manželka (převzala vyznamenání)


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 25. 12. 2018