Oslavy 90. výročí vzniku Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

10. 11. 2008 (10.–15.11.2008)číslo orientační

1-3


charakteristika

oslavy založení první vysoké školy československého státu - Československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně


účastníci

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor VFU Brno,
doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., děkan FVL,
doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D., proděkanka FVHE,
doc. RNDr. M. Žemlička, CSc., děkan FaF,
čestní hosté, představitelé státní správy aj.


události

12. 12. 1918
Zřízení Vysoké školy zvěrolékařské


osoby

Vladimír Večerek
rektor VFU Brno


městská část

související odkazy

Zatl


Aktualizováno: 26. 06. 2018