Vysvěcení kostela sv. Klementa Maria Hofbauera

27. 10. 1912


ulice

katastr

Horní Heršpicecharakteristika

Kostel je filiálním kostelem komárovským a byl vysvěcen biskupem Pavlem Huynem, projektantem kostela byl architekt Ing. dr. Ferdinand Hrach, profesor brněnské německé techniky.


účastníci

biskup Pavel Huyn,
široká veřejnost


poznámka

Oltářní reliéf z pískovce znázorňuje světce Klementa Maria Hofbauera mezi věřícími a dětmi. V pozadí je pohled na věž kostela v Tasovicích u Znojma, kde se světec narodil.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brněnské kostely"


osoby

Ferdinand Hrach
projektant kostela Pavel Huyn
biskup, který kostel vysvětilměstská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 08. 07. 2018