Založení spolku Mährischer Kunstverein v Brně

16. 4. 1882charakteristika

K rozhodnutí založit tento Moravský umělecký spolek došlo už v roce 1871, když se na Staré radnici sešli významní představitelé brněnské společnosti v čele s tehdejším purkmistrem Christianem d´Elvertem a ve stanovách vytyčili jeho hlavní cíle.
Spolek měl mimo jiné pořádat v Brně ale i v jiných moravských městech pravidelné výstavy, nakupovat umělecká díla, podporovat výtvarné umělce, popularizovat umění v širších vrstvách moravské společnosti nebo provádět systematický průzkum moravských uměleckých památek.
Stanovy byly úředně schváleny, přesto k založení spolku nedošlo. Stanovy z roku 1882 téměř doslovně přebíraly znění stanov spolku z roku 1871.


zajímavosti

Už 15. 9. 1882 zahájil spolek v brněnské Redutě první výstavu (salon).události

14. 1. 1900
Vznik Klubu přátel umění na Moravě


osoby

Christian d’Elvert
jeden ze zakladatelů spolku


MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018