Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty MU

20. 10. 2008


ulice

číslo orientační

2


katastr

Veveří


místo

areál Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


charakteristika

Historický areál PřF MU byl po pětileté rekonstrukci, během níž bylo zrekonstruováno všech sedmnáct pavilonů, slavnostně otevřen.
Součástí slavnostního odpoledne bylo i odhalení kovové plastiky Ano od Pavla Tasovského.


účastníci

Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity,
Milan Gelnar, děkan PřF MU


poznámka

Historický areál mezi ulicemi Kounicova, Kotlářská a Veveří, vystavěný koncem 19. století původně pro městský chudobinec, získala PřF jako pětileté provizorium v roce 1921.
Nevyhovující a prostorově nedostačující areál byl několikrát opravován a dostavován (Ústav analytické chemie, aula, Informační centrum).
V průběhu pěti let se podařilo s nemalými náklady zrekonstruovat za plného provozu školy sedmnáct budov v areálu fakulty a vytvořit tak špičkové podmínky pro pedagogy i studenty oborů geologie, geografie, fyziky a matematiky (ostatní obory jsou umístěny v areálu univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích).
Autorem současné podoby areálu je Ing. arch. Petr Davídek.


prameny, literatura

události

21. 11. 2005
Slavnostní otevření Informačního centra PřF MU 27. 9. 1982
Otevření nové posluchárny (auly) brněnské Přírodovědecké fakulty UJEP 21. 5. 1931
Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity


objekty

Ano
plastika: Kotlářská 2/17


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 04. 01. 2020