Posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci

3. 10. 1926číslo orientační

27charakteristika

Základní kámen byl posvěcen starobrněnským opatem a prelátem Františkem Saleským Bařinou 17. 5. 1925. Kostel posvětil brněnský biskup ThDr. Josef Kupka.


účastníci

ThDr. Josef Kupka,
veřejnost


poznámka

Projekt kostela vypracoval architekt Ing. Vladimír Fischer, profesor České vysoké školy technické v Brně.
Koncem dubna 1923 stavbu zahájil stavitel Leopold Čupr. Farníci bezplatně kopali základy, vozili stavební materiál, provedli sbírky na vnitřní zařízení kostela.
Kostel byl vystavěn nákladem konventu starobrněnského kláštera. Dne 1. ledna 1930 byla zřízena farnost Bohunice a Starý Lískovec, inkorporovaná augustiniánskému klášteru na Starém Brně. Kostel byl zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a patronům obce Bohunic svatým Cyrilu a Metoději.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brněnské kostely"


události

17. 5. 1925
Svěcení základního kamene kostela ve Starém Lískovci


osoby

František Sal. Bařina
opat starobrněnského kláštera, který posvětil základní kámen kostela Vladimír Fischer
autor projektu: kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci Josef Kupka
biskup brněnský, který kostel posvětil


stavby

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Elišky Přemyslovny 27/454


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 22. 01. 2020