Zřízení příspěvkové organizace "Lesy města Brna

1. 11. 1992


nej...

Česká republika
ze všech obcí a měst v České republice vlastní Brno nejvíce lesů - 8 100 ha


charakteristika

Zákon č. 172/1991 Sb. převedl na města a obce mimo jiné i lesy. Na jeho podkladě byla zřízena k 1. listopadu 1992 příspěvková organizace "Lesy města Brna", dnes akciová společnost.


zajímavosti

Správa lesů města Brna začíná k 25. 4. 1466, kdy Brno kupní smlouvou získalo lesy a pole kolem Deblína.
Další významný majetek (ves Kuřim se dvorem, pivovarem, mlýny, lesy a rybníky) získalo Brno 26. 2. 1546.
Brno hospodařilo v lesích samostatně, s výjimkou let 1954–1992, kdy režim převedl správu lesů na stát. K 15. výročí obnovení hospodaření v městských lesích byl 4. prosince 2007 odhalen u lesních školek ve Svinošicích pamětní kámen, věnovaný rovněž 460. výročí zřízení správy lesního majetku města Brna v Kuřimi.


poznámka

Lesy města Brna se nacházejí v 5 okresech, stará se o ně 40 odborně vzdělaných lesníků a 130 dělníků. Pečují i o 13 ha lesních školek (lesní školky Svinošice zajišťují sazenice listnatých a jehličnatých stromů i pro další vlastníky lesů).
Pila s katrem v Bystrci řeže měsíčně cca 250 kubíků kulatiny pro stavební a truhlářské řezivo. Organizace také pečuje o plážové plochy kolem Brněnské přehrady, starají se o zvěř v oboře Holedná. Sídlem podniku je Kuřim.


prameny, literatura

události

26. 2. 1546
Koupě kuřimského statku 7. 7. 1466
Vklad panství deblínského s hradem a městečkem do zemských desk 25. 4. 1466
Koupě deblínského panství s hradem a městečkem


Menš


Aktualizováno: 28. 06. 2018