Zřízení poštovního ředitelství v Brně

29. 1. 1850


ulice

číslo orientační

68


charakteristika

Ředitelem se stal císařský rada Jan Kalman, který byl dne 7. prosince 1848 ustanoven prozatímním vedoucím vrchní poštovní správy v Brně a v následujícím roce pak jmenován definitivním vrchním poštovním správcem.
Při brněnském poštovním ředitelství působilo kromě hlavního poštovního úřadu celkem 43 úředníků včetně praktikantů a diurnistů, 4 sluhové, 8 listonošů, 9 baličů a 8 průvodčích (konduktérů). Část agendy bývalé vrchní poštovní správy pak přešla k Poštovnímu ředitelství v Opavě.


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018