Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava

25. 5. 1931


ulice


charakteristika

„Památného dne 25. května 1931 se dal na Husově třídě brzy ráno do pohybu velký církevní průvod. Sledování z obou stran hustými špalíry diváků, kráčeli pod vlajícími prapory a chrámovými korouhvemi tři pravoslavní episkopové, 25 duchovních – všichni oblečeni ve slavnostní liturgická roucha – a spolu s nimi několik stovek pravoslavných věřících. Za jásavého hlaholu zvonů dospěl o půl deváté průvod k chrámu, před nímž na stožárech vlály státní vlajky: československá, jugoslávská, rumunská, ruská a bulharská.
Jako první se ujal slova obětavý předseda sboru starších. Z. Soldát a přivítal vzácné hosty.
Poté promluvili jednotlivé hosté, nejdříve vladyka Gorazd, který upřímně dojat poděkoval Hospodinu za to, že může posvětit opět nový pravoslavný chrám. Srbský vladyka Josef projevil radost nad tím, že se Češi vracejí do pravoslavné Kristovy Církve, v níž se mohou stát hlavními vůdci pro svou všeobecně uznávanou vysokou kulturní úroveň. Ruský episkop Sergij vyjádřil upřímné potěšení z toho, že si pravoslavní Čechové vybudovali chrám v hlavním městě Moravy, země posvěcené stopami slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, země, jež byla kdysi kolébkou slovanského Pravoslaví.
Srdečnými projevy radosti nešetřili ani další hosté a představitelé nepravoslavných církví. Zahajovací část zakončil svým slovem opět hluboce dojatý předseda sboru starších a vzpomenul na zakladatele brněnské farnosti prot. Václava A. Ševčíka, jenž se památného svěcení chrámu už bohužel nedožil.
Pak již byl vladyka Gorazd požádán o biskupské posvěcení chrámu. Nejprve předal chrámové klíče novému duchovnímu správci o. Petru Kauerovi a nato chrám slavnostně posvětil. Otevřený chrám se naplnil do posledního místa, a protože se mnozí dovnitř nevešli, byla sloužena sv. Liturgie souběžně i venku v prostorách za chrámem, u vnější strany apsidy. Uvnitř doprovázel bohoslužebný obřad brněnský chrámový sbor, řízený P. Žerděvem, na volném prostranství za chrámem pak ochotně zpíval pěvecký sbor ruských studentů pod vedením p. Šamraje.
Když byly skončeny slavnostní bohoslužby a radostně zaznělo „Mnoholetí“, odebralo se více než 600 hostí na společný oběd do restaurace v Lužánkách, který byl započat společným zpěvem modlitby Páně a požehnáním přeosvíceného vladyky Gorazda. Při obědě koncertovala vojenská hudba a účastníci setrvali v přátelském hovoru téměř až do večera.“


poznámka

Stavitelem chrámu je Vladimír Slavíček.
Chrám je solitérní stavbou, vkusně umístěnou do zeleného prostředí špilberského svahu. Vnitřní prostor chrámu odpovídá schématu vepsaného kříže. Má výbornou akustiku.
Vnitřní výzdobu tvoří vitráže oken a řada ikon z dílny akademické malířky Olgy Djačenkové. Stavba graduje věží, zakončenou kupolí ruského typu. Při opravách a úpravách chrámu v roce 2003 byla tato původně měděná kopule pozlacena. K areálu patří i zvonice s křtitelnicí, jež byly navrženy v roce 1991 významným brněnským architektem Luborem Lacinou.
Celý objekt chrámu je založen na propojení moderní architektury s tradičními kompozičními prvky. Odpovídá zásadám dobového funkcionalismu, je však mimořádně esteticky působivým dílem.
(Zpracováno za pomoci informační brožury Pravoslavná církevní obec v Brně.)
události

27. 5. 2009
Relikviář s ostatky Alexandra Něvského uctěn v pravoslavném chrámu v Brně 30. 9. 2007
Ikona „Obměkčení kamenných srdcí" v Brně 21. 9. 2004
Návštěva metropolity Hermana, hlavy Americké autokefální pravoslavné církve, v Brně 7. 12. 2003
Pravoslavný chrám sv. Václava znovu vysvěcen po generální opravě 27. 5. 2001
Slavnostní bohoslužba u příležitosti 70. výročí svěcení chrámu sv. Václava
další události (2)...


osoby

Svatý Gorazd II. (Matěj Pavlík)
světitel pravoslavného chrámuměstská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019