Procesí v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu Panny Marie

11. 5. 1736 (11.–22.5.1736)


místo

klášter brněnských augustiniánů


charakteristika

U příležitosti korunovace milostného obrazu P. Marie Svatotomské přicházela procesí, „která nám výmluvně tlumočí, kde všude měla Matka Boží svatotomská své ctitele".

11. květen:
Procesí od dominikánů v Brně, s ním Slováci z Hodonína a ze Šardic.

12. květen:
Od minoritů, ze Židlochovic, Oslavan a Ivančic. Ivančičtí přinesli s sebou obětní svíci vážící 50 liber. Benediktini přivedli průvod z Ostrovačic. Odpoledne přišli poutníci z Velkého Meziříčí, Moravské Třebové s trojnásobně zesíleným sborem zpěváků a hudbou.

13. květen:
Průvod ze Starého Brna, vedený tamním proboštem kláštera králové s hudbou. Poutníci z Hvězdlic, z Petrova (v Brně) a poddaní z obcí brněnské kapituly.

14. květen:
Od brněnských františkánů, z Jedovnic s dvěma hudbami a sborem zpěváků.

15. květen:
Od jesuitů a z Bystřice (nepraví se, která).

16. květen:
Od kapucínů, z Podivína, kteréžto procesí mělo několik praporů cechovních i různých bratrstev. Mimo to měli podivínští dvě hudby a zpěváky. Z Modřic přinesli s sebou Matce Boží darem 50 liber těžkou svíci.

17. květen:
Děkanství Brno-venkov a Zábrdovice. Z děkanství lomnického přišly 3000 osob, ostatní průvody již ohlášené však nepřišly pro špatné počasí, které bylo takové, že dokonce (17. května) padal i sníh. Takto vznikla přestávka čtyř dnů, po níž přicházeli zase další mariánští ctitelé.

21.–22. květen, t.j. na svatodušní svátky:
Přišel veliký průvod z Tišnova s několika hudbami. Řemeslnické cechy se dostavily vesměs s novými praporci. Toto veliké procesí vedl probošt cisterciaček z Porta Coeli. Jiní poutníci přišli z Bystřice nad Pernštejnem. Mezi nimi bylo zvláště silně zastoupeno arcibratrstvo sv. Růžence.


poznámka

„Co se týká kázání při korunovační slavnosti, tedy jsou všechna zachována. Všichni slavnostní kazatelé oslavovali moc přímluvy P. Marie, připomínajíce mnohá milostná a duchovní místa Matce Boží na Moravě zasvěcená: sv. Kopeček, Tuřany, Vranov, Mikulov, Křtiny, Žarošice. Z kázání se ozývají výzvy k naději v mocnou a milostnou ochranu Boží Rodičky.“události

13. 5. 1736
Ohňostroj v rámci slavnostní korunovace milostného obrazu P. Marie Svatotomské 10. 5. 1736
Korunovace milostného obrazu Panny Marie


Ma


Aktualizováno: 10. 07. 2018