Prodloužení tramvajové trati k Technologickému parku v Králově Poli

17. 5. 2008


charakteristika

Od soboty 17. května je v provozu prodloužená tramvajová trať k nové konečné stanici Technologický park, která se nachází na pomezí Králova Pole a Medlánek.
Nová trať začíná u bývalé smyčky „Technické muzeum“ (u křižovatky Technické s Herčíkovou ulicí), kde byl již na začátku září 2007 zastaven provoz.
Do nové smyčky byly prodlouženy linky tramvají č. 12 a 13 ze stávající smyčky „Červinkova".


poznámka

Konečnou zastávku využívají zejména studenti a zaměstnanci přilehlého areálu VUT. Smyčka samotná je zatím tak trochu „na samotě u pole“, ale počítá se se zástavbou blízkého okolí.
Pro Dopravní podnik města Brna je důležitá hlavně manipulační trať, spojující tuto smyčku „zadem“ s vozovnou Medlánky.


obrazy

události

1. 7. 2021
Zahájen provoz na nové tramvajové trati v Plotní ulici


městská část

Jis


Aktualizováno: 26. 06. 2018