Ustavující schůze Moravského kola spisovatelů

24. 3. 1912


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

v salonku u Stopků


charakteristika

"Vedeni ideálními snahami o povznesení citové kultury rázovitého lidu moravského, o rozkvět slovesného umění a písemnictví českého národa na Moravě, moravští spisovatelé - beletristé založili vlastní spolek. Vyšli z lidu, chtějíce mluviti k srdci lidu, podávati mu obraz jeho a zušlechťovati jej."
(Viktor Kamil Jeřábek)


účastníci

A. B. Dostál,
Stanislav Cyliak,
Metoděj Jahn,
Josef Holý,
V. K. Jeřábek, předseda výboru,
Josef Kalus,
František Novák,
František Pečínka


zajímavosti

Na poradách "Klubu přátel umění" bylo rozhodnuto, aby moravští spisovatelé ustavili při Klubu zvláštní odbor - po mnohých poradách usneseno bylo 24. března 1912 u Stopků v Brně zřízení samostatného spolku s názvem "Moravské kolo spisovatelů".


poznámka

Stanovy nového literárního spolku byly schváleny výnosem c.k. místodržitelství moravského 24. května 1912 (č. 43.478).

Na ustavující schůzi byl také zvolen první výbor ve složení:
V. K. Jeřábek - předseda, Otakar Bystřina - místopředseda, Josef Holý - jednatel, Stanislav Kovanda - pokladník.

Členové výboru:
Metoděj Jahn, František Sokol Tůma, Stanislav Kostka Neumann.osoby

Otakar Bystřina
místopředseda Moravského kola spisovatelů Viktor Kamil Jeřábek
předseda Moravského kola spisovatelů František Sokol Tůma
člen výboru Moravského kola spisovatelů


související odkazy

Do


Aktualizováno: 08. 01. 2020