Mezinárodní konference uspořádaná při příležitosti dvojího výročí básníka Jana Zahradníčka

7. 4. 2005 (7.–9.4.2005)


ulice


charakteristika

Třídenní mezinárodní konferenci s názvem "JZ 100 ...bývalo u mne zotvíráno..." Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století" uspořádaly:
- Ústav pro českou literaturu
- Akademie věd České republiky
- Katedra české literatury a literární vědy FF UK Historický ústav FF MU Brno
- Společnost odkazu básníka Jana Zahradníčka
- Moravská zemská knihovna v Brně.

Záštitu nad konferencí převzali:
- ministr kultury ČR Pavel Dostál
- primátor Statutárního města Brna PhDr. Richard Svoboda
- rektor Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.


osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity Richard Svoboda
primátor města Brna Jan Zahradníček


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

související odkazy

Do


Aktualizováno: 27. 06. 2018