Zahájení provozu dnešní polikliniky Zahradníkova

1. 9. 1928číslo orientační

2


katastr

Veveřícharakteristika

Komplex, poskytující zdravotní ambulantní péči v kombinaci s nemocenskou pokladnou, byl budován ve dvou etapách.
V první etapě (v letech 1922–1924) byla podle projektu Jindřicha Kumpošta postavena Na vyhlídce (dnes Nerudova ulice) budova Okresní nemocenské pokladny s majestátním vchodem se sousoším Zdraví od Václava Macha.
Ve druhé etapě (v letech 1927–1928) bylo postaveno tzv. ambulatorium, léčebný ústav s vchodem ze Zahradníkovy ulice.


zajímavosti

Od roku 1953 komplex budov Okresní nemocenské pokladny spadal pod KÚNZ, v roce 1957 byl převeden do správy MÚNZ v Brně, v roce 1997 byla poliklinika převedena bezúplatně do vlastnictví města Brna.osoby

Jindřich Kumpošt
autor projektu Václav Hynek Mach
autor sousoší (sedm mužských figur) před vstupem do budovy


stavby

Poliklinika Zahradníkova
Zahradníkova 2, 4, 6/494


objekty

oběti okupace
pamětní deska: Zahradníkova 2-8/01


městská část

Kal


Aktualizováno: 14. 01. 2020