Královna Marie Terezie přikázala vybudovat kasematy na Špilberku

22. 5. 1742charakteristika

V rezoluci "o způsobech zemské obrany v markrabství moravském" uvádí panovnice na prvním místě nutnost "zřízení dostatečně prostorných a před bombardováním bezpečných kasemat", v nichž by nalezly úkryt nejen potraviny, nářadí a obranné prostředky, ale také mužstvo.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Stavební proměny Špilberku v 1. polovině 18. století"


události

26. 6. 1992
Slavnostní otevření kasemat na Špilberku pro veřejnost 1. 8. 1880
První zpřístupnění kasemat na Špilberku veřejnosti 23. 5. 1744
smlouva na stavební práce na kasematech a hradbách na Špilberku 8. 5. 1742
uzavření smlouvy na vybudování kasemat na Špilberku


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

Jiv


Aktualizováno: 10. 07. 2018