Zahájení provozu celouniverzitní počítačové studovny

1. 9. 2000číslo orientační

2charakteristika

V budově rekonstruované budovy Lékařské fakulty zahájila provoz celouniverzitní počítačová studovna MU, zajišťující všem jejím studentům volný přístup k moderní informační a komunikační technice a možnost samostatné práce s informačními zdroji v síti i uvnitř MU.
Učebna je hojně využívaná, provoz je zde nepřetržitý, 24 hodinový, uživatelé mají přístup k páteřní síti 1G, studenti mohou platit kolejné a další pohledávky přes SUPO účet.


zajímavosti

po šesti letech takřka nepřetržitého provozu proběhla v létě 2006 rozsáhlá rekonstrukce (obměna a výměna stávajícího vybavení a rozšíření dosavadní nedostačující kapacity)stavby

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2/220


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 01. 2020