Příjezd prince Karla Lotrinského do Brna

13. 4. 1742


charakteristika

Vrchní velitel rakouské armády princ Karel Lotrinský (mladší bratr manžela Marie Terezie, pozdějšího římského císaře Františka Lotrinského) přijel do Brna už šestý den po skončení pruské blokády.
Následující den si prohlédl opevnění Brna a Špilberku a 15. dubna odjel zpět k armádě, do svého prozatímního hlavního stanu ve Slavkově.


zajímavosti

Při příjezdu do města byl uvítán třemi salvami z 12 děl na Špilberku a 12 děl z městských bastionů. Ubytoval se v Dietrichsteinském paláci.


události

7. 4. 1742
Konec blokády Brna pruským vojskem


Jiv


Aktualizováno: 10. 07. 2018