Zápis popravených v Brně 30. 9. 1941

1. 10. 1941


charakteristika

Pod číslem 3553 úmrtního protokolu je zapsáno 15 osob, rozlišeno malými písmeny (a–n). Všichni byli popraveni v Kounicových kolejích (v originále „Kaunitz - Collegium") a zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 1. 10. 1941.


zajímavosti

Jako příčina smrti uvedena střela do hlavy (poprava); v originále: „Kopfschuss (Hinrichtung)".


prameny, literatura

Archivní pramen

"Sterbeprotokol 1941"


události

30. 9. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)


osoby

Karel Benedikt
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553 i Hermann Berl
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553 j Libor Bukovjan
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553c František Čudovský
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553e František Feigerle
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553 g
další osoby (10)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018