Internetová encyklopedie dějin Brna

Zápis popravených v Brně 30. 9. 1941

Zápis popravených v Brně 30. 9. 1941


 • 1. 10. 1941 


 • charakteristika

  Pod číslem 3553 úmrtního protokolu je zapsáno 15 osob, rozlišeno malými písmeny (a–n). Všichni byli popraveni v Kounicových kolejích (v originále „Kaunitz - Collegium") a zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 1. 10. 1941.


 • zajímavosti

  Jako příčina smrti uvedena střela do hlavy (poprava); v originále: „Kopfschuss (Hinrichtung)".


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Sterbeprotokol 1941"


 • události

  30. 9. 1941
  Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)


 • osoby

  Karel Benedikt
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553 i Hermann Berl
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553 j Libor Bukovjan
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553c František Čudovský
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553e František Feigerle
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3553 g
  další osoby (10)...


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018