Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941

2. 10. 1941


charakteristika

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


zajímavosti

Jako příčina smrti uvedena "střela do hlavy (poprava) ("Kopfschuss, Hinrichtung)", od poprav 1. 10. 1941 pouze "poprava" (Hinrichtung).


poznámka

Pod číslem 3566 úmrtního protokolu je zapsáno 14 osob, rozlišeno malými písmeny (a–m). Všichni byli popraveni v Kounicových kolejích (Kaunitz - Collegium) 30. 9. 1941 a zpopelněni v Krematoriu města Brna 2. 10. 1941.
Pod týmž číslem 3566 (malá písmena n–ž) je uvedeno dalších 15 osob, popravených v Kounicových kolejích dne 1. 10. 1941 a zpopelněných v Krematoriu města Brna dne 3. 10. 1941.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Sterbeprotokol 1941"


události

1. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 1. října) 30. 9. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)


osoby

Karel Bačovský
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566c Antonín Berousek
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 p Josef Bílek
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 sr Karel Čápek
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566a Emil Flak
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 u
další osoby (25)...


Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018