Zápis popravených v Brně 3. 10. 1941

4. 10. 1941


charakteristika

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


poznámka

Pod číslem 3594 úmrtního protokolu je zapsáno 12 osob, rozlišeno malými písmeny a–k. Všichni byli popraveni v Kounicových kolejích (Kaunitz - Collegium) a zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 4. 10. 1941 (tedy v den popravy).


prameny, literatura

Archivní pramen

"Sterbeprotokol 1941"


události

3. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (pátek 3. října)


osoby

Josef Bačák
v protokolu uveden pod číslem 3594 h Karel Dvořák
v protokolu uveden pod číslem 3594 g Josef Frydrich (Frydrych)
v protokolu uveden pod číslem 3594 e Theodor Kovář
v protokolu uveden pod číslem 3594 f Karel Krečmer
v protokolu uveden pod číslem 3594 k
další osoby (7)...


Menš


Aktualizováno: 13. 01. 2020