Internetová encyklopedie dějin Brna

První říční vodovod

První říční vodovod


 • 12 / 1415 


 • místo

  Brno

 • nej...

  Brno


 • charakteristika

  Ke konci roku 1415 představitelé města Brna uzavřeli dohodu s Prokopem z Písku, dříve kutnohorským měšťanem, jenž zbudoval vodovod v Čáslavi, a s bohatým brněnským patricijem Václavem Házem, že zajistí ve své režii výstavbu vodovodu ze Svratky.


 • účastníci

  město Brno, Prokop z Písku a Václav Ház

 • zajímavosti

  Voda se pro město nebrala ze svrateckého náhonu, znečištěného především lázněmi, ale přímo z řeky pomocí kamenného potrubí, dlouhého přes dva kilometry, které vedlo do vodárny pod Petrovem.
  Vodárna byla několikrát vypálena, znovu vystavěna a sloužila svému účelu až do 70. let 19. století.

 • poznámka

  Tam, kde nebylo možno přivést vodu do města přímo samospádem od zdroje, vznikaly poblíž vodních toků tzv. "vodní věže". Petrovský vršek suploval roli "vodní věže", na niž byla voda vytlačena do vodojemu a rezervoáru a samospádem rozvedena po městě do kašen, sladoven a i do některých klášterů. Překonání výškového rozdílu činilo zhruba 30-35 m.


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Zásobování města Brna vodou ve středověku"


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018