Výlet českoslovanské sociální demokracie do Mokré Hory

28. 5. 1911


ulice

číslo orientační

1


charakteristika

"Soudružky a soudruzi i jejich děti těší se, že budou moci pospolu ztráviti jeden den v roce ve veselí a zbaveni starostí, jak prázdno v neděli si ukrátit."


zajímavosti

"Ku samotnému výletu vydán insertní časopis Mokrohorský Obzor v 15. 000 exemplářích, jest již úplně rozebrán."
Heslem: "Vzhůru na výlet pracujícího lidu na Mokrou Horu!"


poznámka

"Žízeň ani hlad nebude nikdo trpěti. Nápoje i pokrmy ve vlastní režii. O zábavu všestranně postaráno. Koncertovati budou dvě kapely. Tancechtiví budou se moci do sytosti vytančiti. Kuželkáři budou zkoušeti své štěstí na kuželně pana Deise. Počne se kouleti ve čtvrtek 25. o 9. hod. dopol. a končí se 28. května v 7 hod. večer. Výhry budou cenné.
Děti i dospělí budou se moci projížděti na kolotoči s houpačkami. Loutkové divadlo pobaví velké i malé. Házení do terče a plechy nebude scházeti. Dostihy v prokousání obrovského koláče budou opětně. Průvod z Brna na místo výletní ze zdravotních ohledů nebude pořádán. Bude se moci jeti vlaky nebo lokálkou. Vlaky odjíždějí z Brna: 6.39, 7.36 ráno, 12.02 v poledne, 1.50 odpoledne. Z Řečkovic: 7.11, 8.39 večer. Vstupné 22 hal. z čehož připadnou 2 hal. pro Dělnickou Akademii."
"Večer po výletě při odjezdu vlaků z Řečkovic nechť jest zanecháno násilné tlačení do vlaku. Ať každý soudruh dá přednost tomu, by se v prvé řadě dostaly do vlaku ženy a děti."


prameny, literatura


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 08. 07. 2018