Založení Dělnické tělocvičné jednoty v Jundrově

14. 9. 1919


místo

hostinec pana Mojžíše


charakteristika

Dělnická tělocvičná jednota v Jundrově vznikla z podnětu činovníků sociálně demokratické strany.
Když se Sokol dozvěděl, že sociální demokraté chtějí založit svou tělocvičnou jednotu, usneslo se na členské schůzi dne 21. srpna vyslat na poradní schůzi dělníků, která měla připravit založení Dělnické tělocvičné jednoty, delegaci (Jakub Hošek, M. Karásková, František Putna a V. Šlesinger), aby jim to rozmluvila - tato delegace byla vyslána o den později, tj. 22. srpna. Ustavující valná hromada se konala v 9.00 hodin dopoledne v prostorách hostince pana Mojžíše.
Tělocvičná činnost nové Dělnické tělocvičné jednoty v Jundrově trpěla od začátku tím, že neměla školených cvičitelů a také tím, že neměla, kde cvičit. Až v roce 1921 dostala Dělnická tělocvičná jednota v Jundrově k dispozici školní tělocvičnu (na dva dny v týdnu) podobně jako Sokol nebo Orel.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Kronika Jundrova III"


události

28. 8. 1921
První veřejné cvičení Dělnické tělocvičné jednoty v Jundrově


městská část

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018