Znovuotevření kostela sv. Rodiny

1. 2. 1992


ulice

číslo orientační

16charakteristika

Kostel sv. Rodiny po rekonstrukci znovu otevřen.
Kongregaci Milosrdných sester III. řádu svatého Františka byl v roce 1990 navrácen klášter vedle kostela na Grohově 18 a od školního roku 1990/91 byla obnovena výuka na zdejší Církevní střední zdravotnické škole.
Po nutných opravách a úpravách, po dlouhých téměř 34 letech nuceného uzavření, byl kostel 1. 2. 1992 znovu vysvěcen. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle posvětil nový oltář, do něhož předtím vložil ostatky sv. Františka a sv. Kláry z Assisi.prameny, literatura

Www stránky

"www.frantiskanky.cz"


události

31. 12. 1958
Násilné uzavření kostela sv. Rodiny 11. 5. 1902
Vysvěcení kostela Svaté Rodiny 15. 3. 1886
Založení Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodinystavby

Kostel Svaté rodiny
Grohova 16/112


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 28. 06. 2018