Manifestační schůze pro slevu jízdného na drahách pro fotbalisty a atlety, kteří cestují na sportovní utkání

8. 3. 1914


ulice

číslo orientační

15


katastr

Brno-město


místo

Úprkova dvorana hotelu Slavia


charakteristika

V neděli 8. března v 11 hodin pořádaly SK Moravská Slavia, SK Česká Technika a SK Židenice manifestační schůzi pro slevu jízdného na drahách pro Český svaz fotbalový a Českou amatérskou atletickou unii.
Cílem manifestace bylo získání slev jaké užíval Rakouský fotbalový svaz („Buď dostaneme to, co mají Rakušané, anebo se jim musí sleva odebrat!“).
Schůzi zahájil Bláha (předseda SK Moravská Slavia). Inspektor Jaroslav Karásek vystoupil s řečí, ve které upozorňuje na výchovnou stránku sportu na školách. Poslanec Konečný zdůraznil, že je nutné obrátit se na všechny poslanecké kluby a patřičně je informovat (sám se nabídl s vystoupením na říšské radě). Další projevy měli za B. L. T. C. pan Navrátil a za Č. V. K. Brno pan Nechvíl.
Výsledkem schůze bylo schválení rezoluce a zaslání ministerstvu železnic telegram s podpisy těchto klubů: SK Moravská Slavia, SK Česká Technika, SK Židenice, B. L. T. C, Č. V. K. Brno, Husovice, Olympia a Viktoria.


poznámka

Omluven byl poslanec JUDr. Josef Dolanský.osoby

Josef Dolanský
omluvil se z účasti Jaroslav Karásek
přednesl projev o významu sportu na školách


stavby

Hotel Slavia
Solniční 15/17 (čp. 243)


související odkazy

MJ


Aktualizováno: 15. 01. 2020