Internetová encyklopedie dějin Brna

Manifestační schůze pro slevu jízdného na drahách pro fotbalisty a atlety, kteří cestují na sportovní utkání

Manifestační schůze pro slevu jízdného na drahách pro fotbalisty a atlety, kteří cestují na sportovní utkání


 • 8. 3. 1914 


 • ulice

  Solniční

 • číslo orientační

  15

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Úprkova dvorana hotelu Slavia


 • charakteristika

  V neděli 8. března v 11 hodin pořádaly SK Moravská Slavia, SK Česká Technika a SK Židenice manifestační schůzi pro slevu jízdného na drahách pro Český svaz fotbalový a Českou amatérskou atletickou unii.
  Cílem manifestace bylo získání slev jaké užíval Rakouský fotbalový svaz („Buď dostaneme to, co mají Rakušané, anebo se jim musí sleva odebrat!“).
  Schůzi zahájil Bláha (předseda SK Moravská Slavia). Inspektor Jaroslav Karásek vystoupil s řečí, ve které upozorňuje na výchovnou stránku sportu na školách. Poslanec Konečný zdůraznil, že je nutné obrátit se na všechny poslanecké kluby a patřičně je informovat (sám se nabídl s vystoupením na říšské radě). Další projevy měli za B. L. T. C. pan Navrátil a za Č. V. K. Brno pan Nechvíl.
  Výsledkem schůze bylo schválení rezoluce a zaslání ministerstvu železnic telegram s podpisy těchto klubů: SK Moravská Slavia, SK Česká Technika, SK Židenice, B. L. T. C, Č. V. K. Brno, Husovice, Olympia a Viktoria.


 • poznámka

  Omluven byl poslanec JUDr. Josef Dolanský.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Dolanský
  omluvil se z účasti Jaroslav Karásek
  přednesl projev o významu sportu na školách


 • stavby

  Hotel Slavia
  Solniční 15/17 (čp. 243)


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 15. 01. 2020