Okrskové cvičení Sokola Brno II

26. 6. 1900místo

zahrada hostince


charakteristika

Průvod na místo cvičení byl povolen jen postranními ulicemi. Teprve u Lužánek směl jít po tehdejší Nové ulici (dnes Lidická).
Tohoto zákazu ovšem nebylo uposlechnuto a účastníci šli od Besedního domu porůznu ve skupinách bez hudby kolem Německého domu a Bibrovy kavárny. U Lužánek se průvod seřadil a pokračoval na místo za doprovodu hudby. Toto neuposlechnutí mělo za následek soudní přelíčení, kde byli starosta a jednatel odsouzeni k peněžitému trestu.


prameny, literatura

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018