Sjezd moravských atletických klubů

30. 5. 1909


charakteristika

Sjezd moravských atletických klubů (české národnosti) v Brně o svatodušních svátcích byl prvním pokusem o koordinaci a užší spolupráci českých sportovních klubů na Moravě, věnujících se mj. disciplínám lehké a těžké atletiky.
Sjezd se uskutečnil za vydatné pomoci českého atletického ústředí - (ČAAU, založena v roce 1897), jejíž tři funkcionáři v čele s předsedou dr. Filipem se sjezdu zúčastnili.


účastníci

zástupci pěti moravských klubů:
- z Brna SK Moravská Slavia a SK Achilles
- z Kroměříže SK Haná
- AC Bivoj a SK Přerov

do přípravného výboru budoucího moravského ústředí byli zvoleni V. Valenta-Bechyňský (Moravská Slavia), J. Jungmann (Achilles) a prof. Šícha (Haná); čtvrté místo bylo vyhrazeno pro zástupce nejstaršího českého atletického klubu na Moravě ČAC Hellas Brno, který se sjezdu nezúčastnil


zajímavosti

Zároveň se sjezdem se v Brně a následujícího dne v Kroměříži konaly závody v atletice na dráze za účasti předních atletů z Čech, které měly velký propagační význam.


události

30. 5. 1909
Atletické závody SK Achilles Brno


osoby

Vladimír Valenta
zástupce klubu Moravská Slavia


Jiv


Aktualizováno: 09. 12. 2018