Internetová encyklopedie dějin Brna

Zákaz kouření v holírnách

Zákaz kouření v holírnách


  • 22. 10. 1923 


  • charakteristika

    Zákaz vydala Městská rada zemského hlavního města Brna dle usnesení městské rady zemského hlavního města Brna dne 25. září 1923.
    Přestupky byly trestány peněžními pokutami do výše 200 korun, při nedobytnosti vězením.


  • prameny, literatura


  • autor

    MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2018