Udělení ceny ekoložce Mileně Rychnovské

14. 5. 2009


nej...

Česká republika
historicky první udělení Ceny Milady Paulové


charakteristika

Cenu Milady Paulové za rok 2009 převzala v Praze prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., za celoživotní přínos vědě v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje.


zajímavosti

Cena Milady Paulové nese jméno historičky Milady Paulové - první ženy, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou (1939) na našem území. Smyslem ceny je vyzdvihnout excelentní práci českých badatelek, obecně podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.
Cena bude každoročně udělována v jiné vědní oblasti. Pro rok 2009 byla zvolena oblast udržitelného rozvoje a ekologie.


poznámka

Slavnostní předání se uskutečnilo při konferenci "Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě" v rámci českého předsednictví EU a Evropské komise na podporu žen ve vědě. Cenu předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.osoby

Milena Rychnovská
oceněná vědkyně


Menš


Aktualizováno: 26. 06. 2018