Slavnostní shromáždění k obnově sokolstva v Brně

27. 1. 1990


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-městocharakteristika

Ke slavnostnímu shromáždění došlo po pražském obnovovacím sjezdu Sokola (7. 1. 1990) za účasti sokolů nejen z Brna ale i z Moravy, Slovenska a dokonce i z Vídně.
Do čela okresního výboru pro Brno-město byl zvolen bratr JUDr. Zdeněk Ostrý ze Sokola Brno I, okresní výbor Sokola pro Brno-venkov dostává do čela jako starostu bratra Antonína Jeřábka ze Sokola Tišnov.


poznámka

Ministerstvo vnitra ČSFR potvrzuje dne 21. 2. 1990 registraci ČOS.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Obnova Sokola na Brněnsku"


osoby

Zdeněk Ostrý
zvolen do čela okresního výboru pro Brno-město


stavby

Divadlo Reduta
Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 09. 12. 2021