Internetová encyklopedie dějin Brna

Relikviář s ostatky Alexandra Něvského uctěn v pravoslavném chrámu v Brně

Relikviář s ostatky Alexandra Něvského uctěn v pravoslavném chrámu v Brně


 • 27. 5. 2009 


 • ulice

  Gorazdova

 • místo

  pravoslavný chrám sv. Václava

 • nej...

  Česká republika
  první zahraniční země, kde byly světcovy ostatky vystaveny


 • charakteristika

  Na žádost pravoslavné církve přivezl do Brna moskevský biskup Alexandr ostatky slavného ruského vládce, knížete novgorodského a vladimirského Alexandra Něvského (1220–1263). ČTK to řekl duchovní brněnské pravoslavné obce Jozef Fejsak.
  Ve středu 27. května 2009, v den ukončení svátku Paschy a v předvečer svátku Nanebevstoupení Páně, po ranní svaté liturgii, která se konala v chrámu sv. Václava, odjeli věřící spolu s představeným pravoslavné církevní obce, otcem Jozefem Fejsakem, na brněnské letiště, kam kolem 10. hodiny dopolední přiletělo letadlo z Moskvy.
  S požehnáním Jeho Svatosti Kyrila, patriarchy moskevského a celé Rusi, a Jeho Blaženosti Kryštofa, arcibiskupa pražského a metropolity Českých zemí a Slovenska, byly svaté ostatky přivezeny nejprve do Brna.
  Svaté ostatky doprovázel spolu s mnoha kněžími i Jeho Přeosvícenost Alexandr, biskup Dmitrovskij, vikář Moskevské eparchie.
  Po uvítání přímo u letadla na letištní ploše byly svaté ostatky za zpěvu paschálních troparů přeneseny do připraveného automobilu generálního konzulátu Ruské Federace v Brně a odvezeny do chrámu svatého Václava. V chrámu byl po příjezdu odsloužen Akathist ke svatému Alexandru Něvskému.
  Další dny byly ostatky postupně vystaveny v pražském kostele Cyrila a Metoděje, na ruské ambasádě, Karlových Varech a 31. května byl relikviář převezen na Slovensko do prešovského katedrálního chrámu sv. Alexandra Něvského.


 • zajímavosti

  Relikviář s ostatky světce se běžně nachází a ochraňuje v moskevském chrámu Krista Spasitele, a od roku 2007, kdy delegace „Fondu Ondřeje Prvozvaného“ zajišťovala jejich pouť po ruských a běloruských městech, je Česká republika vůbec první zahraniční zemí, která světcovy ostatky mohla na svém území slavnostně uvítat.

 • poznámka

  Alexandr Něvský je považován za ochránce Ruska. Pravoslavnou církví je uctíván pro své vítězství nad Řádem německých rytířů v roce 1242. Vítězství je považováno za klíčové v boji za uchování pravoslavné víry na Rusi před útoky katolíků ze západní Evropy.
  Před svojí smrtí vstoupil kníže do mnišského řádu. Pravoslavní věří, že modlení u jeho ostatků může přivodit nemocným zázrak v podobě uzdravení. V roce 2008 zvolili Rusové knížete v soutěži „Jméno Ruska“, což byla obdoba „Největšího Čecha“, za nejvýraznější osobnost ruských dějin.


 • obrazy

  img8762.jpg img8763.jpg img8764.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  25. 5. 1931
  Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava 6. 7. 1930
  Položení základního kamene pravoslavného chrámu sv. Václava


 • stavby

  Chrám sv. Václava (pravoslavný)
  Gorazdova 8/52


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019

Relikviář s ostatky Alexandra Něvského uctěný 27. 5. 2009. Foto: www.pravoslavbrno.cz.