Internetová encyklopedie dějin Brna

Položení základního kamene kostela sv. Maří Magdalény

Položení základního kamene kostela sv. Maří Magdalény


 • 14. 2. 1651 


 • ulice

  Františkánská

 • místo

  Kostel sv. Maří Magdaleny


 • charakteristika

  Původní klášter vznikl podle ústního podání z náboženského nadšení Brňanů, vyvolaného kázáním františkánského misionáře Jana Kapistrána proti kališníkům v roce 1451. Při klášteře stál kostel sv. Bernarda Sienského, proto se mnichům říkalo bernardini. Klášter stál před městskými hradbami.
  Když v roce 1643 hrozilo Brnu švédské obléhání, byl klášter s kostelem z obranných důvodů stržen a spálen. Řeholníci se uchýlili do města, kde jim byl vykázán kostelík Maří Magdalény v bývalé Židovské čtvrti.
  Na místě tohoto kostelíka postavili v letech 1651–1654 nynější Kostel sv. Maří Magdaleny.
  Základní kámen byl položen 14. února 1651. Městská rada darovala bernardinům čtyři domky v blízkosti kostela a na jejich místě si vystavěli v letech 1654–1671 klášter.
  Při klášteře vznikla v roce 1670 nemocnice s lékárnou. V roce 1656 žilo v klášteře 55 mnichů. Bylo zde slavné františkánské učiliště. V letech 1677–1704 byl celý klášter štědrostí brněnské šlechty a měšťanů vyzdoben a opatřen bohatou knihovnou a archivem.
  Dne 31. května 1787 byl klášter z rozkazu císaře Josefa II. zrušen a kostel povýšen na farní.
  V roce 1912 brněnský biskup Dr. Pavel hrabě Huyn usadil při kostele řeholníky Kongregace Nejsvětější Svátosti – eucharistiány.


 • poznámka

  Kostel sv. Maří Magdaleny je jednoduchá chrámová stavba, hlavní oltář je impozantní barokní architektura z roku 1736, kterou podle návrhu sochaře O. Schweigla realizoval truhlář František Huk.
  Oltářní obraz sv. Maří Magdalény je mistrnou kopií Rubensova originálu, kterou zhotovil brněnský malíř Josef Stern.
  Sochařskou výzdobu bočních oltářů provedl v letech 1759–1760 významný brněnský sochař a řezbář Ondřej Schweigel. Výjimkou je oltář sv. Antonína Paduánského, který zhotovil J. Scherz.
  Barokní kazatelna vyšla z dílny vynikajícího řezbáře Antonína Rigy. Obrazy na bočních oltářích malovali brněnští malíři Josef Stern, František Korompay a Josef Tadeáš Rotter.


 • obrazy

  img8894.jpg img8895.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Pavel Huyn
  brněnský biskup Jan Kapistrán
  františkánský kazatel Josef Stern
  brněnský malíř


 • stavby

  Kostel sv. Maří Magdaleny
  Františkánská


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 09. 02. 2020

Kostel sv. Máří Magdaleny, jehož základní kámen byl položen v roce 1651. Fotografie čerpána z: http://www.mojebrno.wz.cz.