Posvěcení kaple a hřbitova ve Slatině

1. 11. 1914


charakteristika

Hřbitov ve Slatině byl založen v roce 1872, v roce 1914 byl rozšířen a zároveň byla postavena malá kaple na okraji hřbitova. Přední část stavby sloužila jako kaple a v zadní byla márnice a pitevna.
Hřbitov spolu s kaplí byl posvěcen 1. listopadu 1914 P. Metodějem Hoškem.


poznámka

Do roku 1715 patřila Slatina k faře šlapanské, vinou protestantských pánů z Líšně protestantismus a protestanté opanovali Líšeň úplně. Až v roce 1630 majitelka panství Eliška (svobodná paní Bergrová, roz. Kumrovna) zřídila v Líšni faru katolickou a 11. července 1715 byla Slatina přifařena k Líšni.
Do roku 1914 následovala nepřetržitá řada 18 farářů líšeňských. V roce 1914 bylo zaznamenáno tehdejším farářem v Líšni P. Metodějem Hoškem, že Slatina má 1459 katolíků.události

19. 9. 1948
Posvěcení kostela Povýšení svatého kříže ve Slatině


osoby

stavby

Slatinský hřbitov
Šlapanická


městská část

Ma


Aktualizováno: 08. 07. 2018