Jan Lucemburský v Brně

1311 (květen)


místo

Brno


nej...

Brno
první návštěva Jana Lucemburského v Brně


charakteristika

První návštěva českého krále Jana Lucemburského v Brně. Panovník jako vládce Markrabství moravského přijal ve městě hold moravské šlechty, duchovenstva a královských měst.


účastníci

Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou,
královští rádci Petr z Aspeltu, arcibiskup mohučský, Filip z Rathsamhausenu, biskup z Eichstättu, Albrecht z Hohenlohe, Berthold z Hennenbergu a Dieter z Castellu


zajímavosti

Slavnostního uvítání v Brně se zúčastnili i Židé, kteří panovníkovi vyšli naproti daleko před město a vítali jej hebrejským zpěvem.


poznámka

Brno po vymření Přemyslovců (1306) stranilo v kandidatuře na český trůn Habsburkům.
Po smrti českého krále Rudolfa Habsburského (4. 7. 1307) uznalo za vládce jeho bratra Fridricha Sličného, zatímco většina českých pánů a pražských patricijů dne zvolila králem Jindřicha Korutanského, manžela nejstarší dcery Václava II., Anny.
Dne 14. 8. 1308 došlo ve Znojmě k dohodě mezi oběma protivníky ve prospěch Jindřicha a Brno se jí s ostatními moravskými městy podřídilo. Od poloviny roku 1309 sílila v českých zemích opozice proti Jindřichovi, jehož moc už na Moravu nedosahovala. Ta byla římským králem Jindřichem VII., otcem Jana Lucemburského, od 17. září 1309 zastavena Habsburkům, kteří na ni rezignovali až 30. 3. 1311 v Chebu. Teprve poté se Jan Lucemburský stal skutečným vládcem i na Moravě. Při své cestě Moravou Brno zařadil až za Olomouc.osoby

Jan Lucemburský
král český


Los


Aktualizováno: 25. 06. 2018