Pracovní setkání mezinárodního archivního spolku ICARus

15. 6. 2009 (15.–17.6.2009)číslo orientační

1


katastr

Starý Lískovec


místo

budova Moravského zemského archivu v Brně


charakteristika

Moravský zemský archiv v Brně se stal ve dnech 15.–17. června 2009 místem pravidelného pracovního setkání mezinárodního archivního spolku ICARus (International Centre for Archival Research; www.icar-us.eu).
Účastníci přijeli celkem z jedenácti evropských zemí (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, Španělsko) a zastupovali tak více než padesát archivů a dalších odborných institucí.
První den byl věnován organizačním záležitostem spolku, kdy byla podána zpráva prezidenta spolku Dr. Thomase Aignera MAS a proběhly volby nového viceprezidenta za Chorvatsko a dalších členů předsednictva a kuratoria spolku.
Druhý den setkání byl věnován prezentacím nových projektů v oblasti digitalizace archiválií a jejích zpřístupňování široké veřejnosti na internetu.
Poslední den se účastníci rozdělili do pracovních skupin, ve kterých se věnovali diskusi nad různými úkoly souvisejícími s aktivitami a projekty spolku. Řada účastníků také využila nabídky na prohlídku budovy archivu.


účastníci

ředitel odboru archivní a spisové služby MV České republiky PhDr. Vácslav Babička,
ředitel odboru archívov a registratúr MV Slovenskej republiky Ing. Jozef Hanus CSc.,
ředitel Haus-, Hof- und Staatsarchivu ve Vídni Mag. Thomas Just MAS nebo ředitel Slovenského národného archivu v Bratislavě PhDr. Radoslav Ragač, PhD.


prameny, literatura

městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 15. 07. 2018